BIURO INWESTYCYJNE

 

O NAS

Nasze BIURO INWESTYCYJNE tworzy zespół współpracujących podmiotów gospodarczych na rynku krakowskim. Od momentu powstania w sposób dynamiczny i konsekwentny z każdym rokiem powiększa swój dorobek inwestycyjny. Wizytówką zespołu tworzącego naszą markę są wybudowane i oddane do użytku obiekty w Krakowie.

Inwestycje kreowane przez Biuro Inwestycyjne  są przygotowywane pod indywidualne potrzeby docelowych INWESTORÓW z uwzględnieniem trendów rynkowych . Dzięki temu nawet w czasach kryzysu gospodarczego Klienci mogą być pewni swoich inwestycji. Poszczególne etapy począwszy od zakupu działki, poprzez przygotowanie projektu, uzyskanie wszelkich pozwoleń, aż do zakończenia budowy realizowane są z należytą starannością, dbałością, co jest dla Państwa najlepszą gwarancją wykonania inwestycji.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ

PROJEKTOWANIE I POZWOLENIA NA BUDOWĘ

BIURO INWESTYCYJNE jest kontynuatorem działalności gospodarczej pod nazwą BIURO PRAWNO INWESTYCYJNE działające od 2004 roku które stworzyło doświadczony zespół podmiotów współpracujących począwszy od tych które poszukują terenów inwestycyjnych poprzez te które projektują i realizują wymarzone projekty.

W pracy posługujemy się nowatorskimi rozwiązaniami pozwalającymi na kompleksową analizę potrzeb klientów. Pokazujemy, jak z ogromnego bogactwa zagadnień, budowlanych czy architektonicznych wybrać te właściwe. Wykonywane przez nas analizy mają pomóc klientom w podjęciu ważnych i strategicznych decyzji.

WARUNKI ZABUDOWY

Zanim rozpoczniesz procedurę uzyskiwania WARUNKÓW ZABUDOWY sprawdź czy działka którą się interesujesz leży w obszarze w którym obowiązuje MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

Granie terenu objętego wnioskiem. Musimy je zaznaczyć na kopii mapy zasadniczej lub, w razie jej braku, na kopii mapy katastralnej (ewidencyjnej) obejmującej teren inwestycji oraz obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (sąsiednie działki), w skali 1:500 lub 1:1000.

Planowany sposób zagospodarowania terenu oraz przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych (przedstawiamy je w formie opisowej i graficznej na planie zagospodarowania działki na mapie).

Informacje, warunki od podmiotów które zapewnią dla planowanej inwestycji: zapotrzebowanie na wodę, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, energie elektryczną a także inne potrzeby w zakresie infrastruktury technicznej (na przykład dostęp do drogi), ewentualnie również sposób gospodarowania odpadami (jeśli planujemy warsztat lub zakład produkcyjny).

NASZ DOROBEK

Srebrnych Orłów

Obiekt Handlowy o powierzchnia 3500 m2 Wykonaliśmy: - uzyskaliśmy pozwolenie na budowę - wykonaliśmy roboty budowlane wraz z odbiorem.

Zielińska 11a

Obiekt wielomieszkaniowy o powierzchnia 1100 m2 w tym: - 19 mieszkań 2 lokale użytkowe Wykonaliśmy: - projekt budowlany - uzyskaliśmy pozwolenie na budowę - wykonaliśmy roboty budowlane wraz z odbiorem.

Marii Dąbrowskiej

Dla DASTA INVEST wykonując obowiązki na rzecz inwestora osobiście oraz poprzez kierowaną kadrę managerską prowadziliśmy : sprzedaż mieszkań

ul. LIRNIKÓW

Dla potrzeb własnych pozyskaliśmy działkę uzyskaliśmy warunki zabudowy oraz wykonaliśmy projekt budowlany uzyskując prawomocną decyzję pozwolenia na budowę budynku wielomieszkaniowego o PUM 1100 m2 :

Kurczaba 17

Obiekt wielomieszkaniowy o powierzchnia 6500 m2 w tym: - 102 mieszkania - garaż podziemny lokale użytkowe Wykonaliśmy: - projekt budowlany - uzyskaliśmy pozwolenie na budowę - wykonaliśmy roboty budowlane wraz z odbiorem. -przeprowadziliśmy procedurę ZRiD w celu skomunikowania inwestycji z drogą publiczną,

Okulickiego 53

Wykonując obowiązki w ramach stosunku pracy na rzecz inwestora osobiście oraz poprzez kierowaną kadrę managerską uzyskaliśmy: - warunki zabudowy, - doprowadzili do wykonania projektu budowlanego, pozwolenie na budowę - nadzorowaliśmy sprzedaż mieszkań i lokali użytkowych tego obiektu w którym jest 241 mieszkań i 3500 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych

Szwai

Wykonując obowiązki na rzecz inwestora jak i wykonawcy robót budowlanych osobiście oraz poprzez kierowaną kadrę inżyniersko – managerską uzyskaliśmy: - prace budowlane, - prowadziliśmy sprzedaż mieszkań, tego obiektu w którym jest 130 mieszkań oraz 1000 m2 powierzchni lokali użytkowych.

Rydla

Wykonując obowiązki na rzecz wykonawcy robót budowlanych osobiście oraz poprzez kierowaną kadrę inżyniersko – managerską wykonaliśmy prace budowlane, tego obiektu w którym jest 35 mieszkań.

BIURO INWESTYCYJNE SPÓŁKA  z o.o. 

31-232 Kraków 

ul. Polna 4/3

NIP 945-223-61-25

Tel.+48 12 416 23 82

Tel. +48 501 509 602

e-mail: kontakt@biuroinwestycyjne.pl